פעילות בינלאומית: 

הניסיון המקצועי הרחב של הקבוצה מאפשר לנו לנקוט בצעד אסטרטגי משמעותי ולהרחיב את פעילות הקבוצה גם אל מחוץ לתחומי ישראל.

בימים אלה הקימה קבוצת למיר את המחלקה הבינלאומית שלה אשר תעסוק באיתור נכסים מניבים ולבניה ושיווקם ללקוח הישראלי והמקומי.

ולאחר בדיקת שווקים בכל העולם החלטנו להתמקד בשוק היוקרה בארה"ב.