ברחוב הגר"א 14 ת"א דירת גג 93 מ"ר + 40 מ"ר גג 2,900,000 ש"ח